1 2 3 5 6

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do
50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2 Obszar województwo świętokrzyskie Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 28.07.2016 do godz. 23:00 dnia 28.07.2016

czytaj więcej

1 sierpnia - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy!

Powstanie Warszawskie 1944, to wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę, zorganizowane przez Armię Krajową w dniach 1 sierpnia - 31 października 1944 roku. Powstanie Warszawskie 1944 zostało przeprowadzone w ramach akcji "Burza". Za początek powstania warszawskiego uznaje się datę 1 sierpnia 1944, czas - tzw. Godzina W.

czytaj więcej

Dofinansowanie dla gminy Bieliny na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

28 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie zadań, w ramach których samorządy będą mogły wykonać remonty i modernizacje dróg dojazdowych do pól. Wśród nich znalazła się gmina Bieliny. Umowę o przyznanie dotacji w wysokości 60 tys. zł podpisał Wójt Gminy Sławomir Kopacz.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bielinach Referat Usług Komunalnych informuje, że w dniach 03-04.08.2016 r. odbędzie się zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych według następującego harmonogramu: w dniu 03.08.2016 r. w miejscowościach - Górki Napękowskie, Napęków, Lechów, Makoszyn, Belno, w dniu 04.08.2016 r. w miejscowościach - Kakonin, Porąbki, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Szklana, Huta Koszary, Czaplów, Zofiówka, Bieliny.

czytaj więcej

Piękna postawa mieszkańców gminy Bieliny

W niedzielę, 24 lipca 2016 r. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przeprowadzona została Akcja Letnia poboru krwi. Do bielińskiego punktu poboru krwi przyszło 78 osób z intencją podzielenia się tym cennym darem. W sumie zebrano 25 litrów 650 ml krwi! Jedyny w swoim rodzaju ten niezastąpiony dar, pomoże na pewno wielu chorym i potrzebującym. Zbiórka zakończyła się sukcesem.

czytaj więcej

Ponad 12 mln złotych dofinansowania pozyskane przez Gminę Bieliny! Rozwijamy obiekty kultury w Górach Świętokrzyskich dla wzrostu społeczno-gospodarczego i rozwoju turystycznego naszej Gminy!

Projekt Gminy Bieliny "Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej" o całkowitej wartości ponad 15 mln zł i dofinansowaniu w wysokości ponad 12 mln złotych decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na czele z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem, został wybrany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

czytaj więcej

Ogłoszenie i Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Makoszyn, Belno, Bieliny, Czaplów, Górki Napękowskie, Kakonin, Lechów, Napęków, Huta Nowa, Huta Podłysica, Porąbki, Huta Stara, Huta Koszary w gminie Bieliny

czytaj więcej

Festiwal Harcerski 2016. Dwie Złote Jodły i jedna Srebrna trafiły do Bielin!

W sobotę, 23 lipca 2016r. podczas koncertu galowego w Amfiteatrze Kadzielnia poznaliśmy laureatów 43. Międzynarodowego Festiwalu Harcerskiego Kultury Młodzieży Szkolnej . Zespół wokalny "Chichoty" z Bielin zdobył Złotą Jodłę a Emilka Chlewicka, jedna z wokalistek zespołu otrzymała aż dwie Jodły indywidualnie - Złotą w kategorii Soliści oraz Srebrną harcerską.

czytaj więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48

Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 19°C.
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 25.07.2016 do godz. 20:00 dnia 28.07.2016 Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%

czytaj więcej

TVP Kielce z wizytą u państwa Kowalczyków !

W dniu 27 lipca 2016 r. redaktorzy telewizji TVP Kielce odwiedzili przedsiębiorstwo z Bielin Wyrób i sprzedaż wędlin – "Kowalczyk". Masarnia została uruchomiona w 2015 roku przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

czytaj więcej

OGŁOSZENIE

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE PN. "NAJŁADNIEJSZA I BEZPIECZNA POSESJA GMINY BIELINY".
W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ WŁAŚCICIELE LUB POSIADACZE ZAGRÓD WIEJSKICH ORAZ WŁAŚCICIELE JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW BĘDĄCYCH ICH MIEJSCEM ZAMIESZKANI

czytaj więcej

Ogłoszenie i Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bieliny

czytaj więcej

2016

 
2016-07-28

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 51

Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do
50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%Zjawisko/stopień zagrożenia Silne burze z gradem/2 Obszar województwo świętokrzyskie Ważność (cz. urz.) od godz. 11:00 dnia 28.07.2016 do godz. 23:00 dnia 28.07.2016
 
2016-07-28

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016r.

W sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa świętokrzyskiego
 
2016-07-28

1 sierpnia - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy!

Powstanie Warszawskie 1944, to wystąpienie zbrojne przeciwko wojskom niemieckim, okupującym stolicę, zorganizowane przez Armię Krajową w dniach 1 sierpnia - 31 października 1944 roku. Powstanie Warszawskie 1944 zostało przeprowadzone w ramach akcji "Burza". Za początek powstania warszawskiego uznaje się datę 1 sierpnia 1944, czas - tzw. Godzina W.
 
2016-07-27

Dofinansowanie dla gminy Bieliny na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

28 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie zadań, w ramach których samorządy będą mogły wykonać remonty i modernizacje dróg dojazdowych do pól. Wśród nich znalazła się gmina Bieliny. Umowę o przyznanie dotacji w wysokości 60 tys. zł podpisał Wójt Gminy Sławomir Kopacz.
 
2016-07-26

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Bielinach Referat Usług Komunalnych informuje, że w dniach 03-04.08.2016 r. odbędzie się zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych według następującego harmonogramu: w dniu 03.08.2016 r. w miejscowościach - Górki Napękowskie, Napęków, Lechów, Makoszyn, Belno, w dniu 04.08.2016 r. w miejscowościach - Kakonin, Porąbki, Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Stara, Huta Szklana, Huta Koszary, Czaplów, Zofiówka, Bieliny.
 
2016-07-26

Piękna postawa mieszkańców gminy Bieliny

W niedzielę, 24 lipca 2016 r. w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przeprowadzona została Akcja Letnia poboru krwi. Do bielińskiego punktu poboru krwi przyszło 78 osób z intencją podzielenia się tym cennym darem. W sumie zebrano 25 litrów 650 ml krwi! Jedyny w swoim rodzaju ten niezastąpiony dar, pomoże na pewno wielu chorym i potrzebującym. Zbiórka zakończyła się sukcesem.
 
2016-07-26

Gmina Bieliny w rankingu najlepszych samorządów wg ˝Rzeczpospolitej˝

Już po raz 11 dziennik Rzeczpospolita ogłosił Ranking Samorządów - liderów zrównoważonego rozwoju. Na podstawie danych finansowych oraz wg kryteriów takich jak efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców wyłoniono 100 najlepiej działających samorządów wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich.
W kategorii gmin wiejskich Gmina Bieliny zajęła 44 miejsce, zaś w województwie świętokrzyskim uplasowała się na drugiej pozycji.
 
2016-07-26

Ponad 12 mln złotych dofinansowania pozyskane przez Gminę Bieliny! Rozwijamy obiekty kultury w Górach Świętokrzyskich dla wzrostu społeczno-gospodarczego i rozwoju turystycznego naszej Gminy!

Projekt Gminy Bieliny "Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej" o całkowitej wartości ponad 15 mln zł i dofinansowaniu w wysokości ponad 12 mln złotych decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na czele z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem, został wybrany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
2016-07-26

Ogłoszenie i Obwieszczenie Wójta Gminy Bieliny o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Makoszyn, Belno, Bieliny, Czaplów, Górki Napękowskie, Kakonin, Lechów, Napęków, Huta Nowa, Huta Podłysica, Porąbki, Huta Stara, Huta Koszary w gminie Bieliny
 
2016-07-25

SENIORZY ZNP w Bielinach uczestnikami Weekendu Seniora w Chęcinach

Zarząd Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Bielinach zorganizował 23 lipca 2016 roku wyjazd dla chętnych członków sekcji do Chęcin. Z transparentem "Seniorzy z Bielin pozdrawiają" wzięli udział w zorganizowanym w dniach 23-24 lipca 2016 roku Weekendzie Seniora pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Spotkali tam Seniorów z  wielu gmin powiatu kieleckiego.
 
[ strona: 1 2 3 4 5 z 5 ] >> koniec
 
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x