1 2 3 5 6

I N F O R M A C J A  O  WYPŁATACH ŚWIADCZEŃ: Luty 2017 r.

Świadczenia rodzinne będą realizowane w poniżej podanych terminach.Dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery:
- od A - I  w dniu 23.02.2017r., (czwartek)
- od J - N w dniu 24.02.2017r.,(piątek)
- od O - Ż w dniu 27.02.2017r.,(poniedziałek)

czytaj więcej

Lider Regionu 2016 nagroda w kategorii TURYSTYKA dla Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

W piątek 17 lutego 2017 r. podczas uroczystej gali w Hotelu Binkowski w Kielcach poznaliśmy laureatów plebiscytu Człowieka Roku 2016 oraz Lider Regionu 2016 - konkursów organizowanych przez redakcję Echo Dnia. Wśród 19 laureatów konkursu Lider Regionu 2016 nagrodę w kategorii TURYSTYKA otrzymało Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Statuetkę oraz nagrodę odebrała Anna Łubek Dyrektor Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.

czytaj więcej

Informacja o dofinansowaniu dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2017r. w ramach programu "ZORZA" – czyste powietrze nad świętokrzyskim".

czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy. Gmina Bieliny rozpoczęła prace nad projektem obejmującym dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych", Gmina Bieliny rozpoczęła prace wstępne zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujących dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy.

czytaj więcej

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

czytaj więcej

Mieszkańcu, Mieszkanko! Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Wójt Gminy Bieliny przypomina mieszkańcom Gminy Bieliny o obowiązku wymiany dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia (pęknięcia), utraty lub zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.

czytaj więcej

Dotacje na załozenie działalnosci gospodarczej

czytaj więcej

Uwaga!!! Nabory wniosków!!!

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

czytaj więcej

Gmina Bieliny uczci Żołnierzy Wyklętych

1 marca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bielinach odbędzie się cykl wydarzeń upamiętniających żołnierzy drugiej konspiracji niepodległościowej.

czytaj więcej

Kolejne fundusze pozyskane przez Gminę Bieliny! Ponad 2,8 miliona złotych na modernizację budynków w Porąbkach i Lechowie

Dzięki wsparciu środków z UE zostanie przeprowadzony remont i modernizacja dwóch zdegradowanych budynków – w Porąbkach i w Lechowie w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne. Tym samym samorząd wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej w celu ułatwiania dostępności do usług społecznych.

czytaj więcej

Odbyło sie posiedzenie Rady Gminy Bieliny

15 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bielinach odbyła się sesja Rady Gminy. Licznie uczestniczyli w niej radni, sołtysi oraz dyrektorzy szkół.

czytaj więcej

SENIORZY NA START !

Członkinie Zarządu Gminnej Rady Seniorów w Bielinach myśląc o zdrowiu i dobrej kondycji ludzi w drugiej swojej młodości zachęcają chętnych do spacerów z kijkami nordic walking.

czytaj więcej

2017

 
2017-02-20

I N F O R M A C J A  O  WYPŁATACH ŚWIADCZEŃ: Luty 2017 r.

Świadczenia rodzinne będą realizowane w poniżej podanych terminach.Dla osób, których nazwiska zaczynają się na litery:
- od A - I  w dniu 23.02.2017r., (czwartek)
- od J - N w dniu 24.02.2017r.,(piątek)
- od O - Ż w dniu 27.02.2017r.,(poniedziałek)
 
2017-02-17

Lider Regionu 2016 nagroda w kategorii TURYSTYKA dla Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

W piątek 17 lutego 2017 r. podczas uroczystej gali w Hotelu Binkowski w Kielcach poznaliśmy laureatów plebiscytu Człowieka Roku 2016 oraz Lider Regionu 2016 - konkursów organizowanych przez redakcję Echo Dnia. Wśród 19 laureatów konkursu Lider Regionu 2016 nagrodę w kategorii TURYSTYKA otrzymało Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach. Statuetkę oraz nagrodę odebrała Anna Łubek Dyrektor Centrum Tradycji Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
 
2017-02-16

Walne Zebranie Członków K.S. Nidzianka Bieliny

19 lutego 2017r. o godz. 15.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Stowarzyszenia Klub Sportowy "Nidzianka" Bieliny. W zebraniu udział wzięło 36 członków Klubu oraz 4 sympatyków.
 
2017-02-16

Informacja o dofinansowaniu dla mieszkańców planujących wymianę kotłów/pieców na nowoczesne

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2017r. w ramach programu "ZORZA" – czyste powietrze nad świętokrzyskim".
 
2017-02-16

Szanowni Mieszkańcy. Gmina Bieliny rozpoczęła prace nad projektem obejmującym dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych", Gmina Bieliny rozpoczęła prace wstępne zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujących dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy.
 
2017-02-15

Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza lokalnych liderów na warsztaty z zakresu ekonomii społecznej

21 lutego 2017 roku w godzinach 9:00-13:30 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Bielinach odbędą się warsztaty animacyjne organizowane przez Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
 
2017-02-15

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
2017-02-15

Mieszkańcu, Mieszkanko! Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Wójt Gminy Bieliny przypomina mieszkańcom Gminy Bieliny o obowiązku wymiany dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia (pęknięcia), utraty lub zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.
 
2017-02-15

Dotacje na załozenie działalnosci gospodarczej

 
2017-02-13

KONKURS ˝BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE˝

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, iż w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy przeprowadzi w 2017 roku XV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu pn. "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
 
[ strona: 1 2 3 4 z 4 ] >> koniec
 
  • Kącik Przedsiębiorcy
  • Linkk ARR
  • Lokalne Centra Obsługi Inwestora
  • Mania Działania
  • Polska atrakcyjna
Urząd Gminy Bieliny,
Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie
tel.: +48 413025094, +48 413025012, +48 413025027, +48 413025089, fax: +48 413026107, email: bieliny@bieliny.pl, http://www.bieliny.pl
NIP: 657-18-22-537
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x